Western Cape

WESTERN CAPE

is the new PASSION

Somerset West

Every Friday, the Students from Pneumatix, take to streets of the Helderberg Basin for Prayer, Caring and Sharing.

Sir Lowry’s Pass

“Die posbus se naam HOPE sê al klaar alles. Ons woon in ‘n bendegeweld omgewing, waar werkloosheid aan die orde van die dag is, asook die gebruik van alkohol. Nou met die posbus vooraan my hek en self met die vertelling wat die doel daarvan is, wil ek ons gemeentskap bemoedig dat gebed sake kan verander. Soms praat mens te veel en doen te min.

Nou deur die Posbus kan ons help om ‘n verskil in ons gemeentskap te maak.  Enige een is welkom om sy of haar briefie naamloos in te kom gooi en dan sal ons kerk oor die briewe bid, 2 keer per week

Baie keer wil kinders en selfs grootmense nie praat nie en die posbus sal help dat hulle daardeur hulle harte teenoor GOD oopmaak, want Hy is ons enigste ware Helper en die Een wat omstandighede kan verander.

Gebed vir ander maak dat jy van jou eie omstandighede afsien, want deur die briewe sal jy ook sien dat daar buite baie mense is wat in groter probleme vasgevang is as jyself.  God se HY koester vir ons ‘n HOOP VOLLE TOEKOMS, en HYwil nie hê dat ons verlore moet gaan nie. 

So die bus is op by Sunshine Kiddies, God voor en ons agterna.”

Building

Lwandle, Strand

Residents (Malawians) of Lwandle, near Strand, give testimony of how the Red Post Box helped them establish better relationships with the local people and that when some xenophobic incidents were reported, it did not affect them at all.

Their postboxes are “mobile” and as they clean the streets of rubble and pray for the community, the post boxes move with them.